INFO Covid-19

2020-03-21

Styrelsen beslutade i veckan att fortsätta hålla gudstjänster som planerat. Även scout-, och tonårsverksamheten fortsätter som vanligt.
Övrig verksamhet i Odalkyrkan ställs in tills vidare. Vårmarknaden som var planerad att hållas den 16 maj skjuter vi upp, för att eventuellt kunna genomföra till hösten. Vid nya rekommendationer från myndigheter kan detta komma att ändras.
De som nu inte har möjlighet att komma till våra gudstjänster kan lyssna till inspelade predikningar från våra gudstjänster på församlingens hemsida under fliken Andakt/Predikan.
Vi vill också rekommendera tv och radiogudstjänster.
Med ett minskat antal besökande på gudstjänsterna och inställda arrangemang såsom vårmarknaden riskerar detta påverka församlingens ekonomi mycket. Vi välkomnar därför, för de som har möjlighet, en extra gåva till församlingens arbete.
Som kyrka och församling har vi en viktig uppgift, både för vårt samhälle och för varandra. Be för varandra, ring ett extra telefonsamtal. I rådande situation rekommenderar vi i första hand kontakter via telefon, brev e-mail. Därför blir hembesöken mer begränsade. Samtidigt har vi ett stort behov genom vår oro att ha få ett samtal. Om du har behov av att prata med någon, eller behöver praktiskt hjälp, tveka inte att höra av dig till någon i församlingen.

Liksom tidigare utgår vi från Folkhälsomyndigheten när vi ger följande råd och uppmaningar:
- alla som uppvisar någon form av förkylningssymtom ber vi stanna hemma från våra gudstjänster och samlingar.
- gudstjänstvärdar kommer inte att hälsa i hand och vi uppmanar alla att inte hälsa på varandra genom kroppskontakt.
-den ansvarige för kyrkfikat serverar, istället för självservering som vi vanligtvis har. De som ansvarar för kyrkfikat ser naturligtvis till att hålla extra god handhygien.
-tillhör du en riskgrupp, t.ex. personer över 70 år, rekommenderas det att du begränsar dina nära kontakter med andra människor.

Guds frid
Styrelsen
Om du behöver prata med någon ring vår pastor. Sven-Ove Svensson 070-6702092