Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 18:00 NYÅRSBÖN MED NATTVARD
Mats Aronsson. Staffan Andersson.
Spara i din kalender
5 INGEN GUDSTJÄNST
Spara i din kalender
15:00 FÖRSAMLINGENS JULFEST
Sven-Ove Svensson m.fl. Återblick från året som gått. Servering, lekar, gemenskap och andakt. Servering grupp 3.
Spara i din kalender
v. 02
10 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
Spara i din kalender
12 10:00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst. Sven-Ove Svensson. Lars Danielsson. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 03
17 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
Spara i din kalender
19 17:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
Pingstkyrkan, Näsby. Tal och sång av Roland Lundgren.
Spara i din kalender
v. 04
20 14:00 RPG-TRÄFF
ELF Kapellet "Sång över gränser". Finn Nygaard, Bornholm, sjunger för och med oss.
Spara i din kalender
21 ti FÖRENINGSSTYRELSEN
Spara i din kalender
18:00 EKUMENISK VESPER
Katolska kapellet. Fika och ekumeniskt samtal.
Spara i din kalender
22 on 08:00 EKUMENISK MORGONMÄSSA
Vilans kyrka. Enklare frukost serveras.
Spara i din kalender
18:30 STYRELSEMÖTE
Spara i din kalender
19:00 EKUMENISK SAMLING
Östermalmskyrkan. "Filling station". Bön och lovsång.
Spara i din kalender
23 to 08:00 EKUMENISK MORGONMÄSSA
Heliga Trefaldighets kyrka.
Spara i din kalender
18:00 VÅR I MARKERNA
Odalkyrkan. Start av studiecirkel.
Spara i din kalender
18:00 PERSONALGRUPP
Spara i din kalender
18:30 LEDARSAMLING
Spara i din kalender
24 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
Spara i din kalender
25 10:30 EKUMENISK MÄSSA
Sjukhuskyrkan CSK.
Spara i din kalender
26 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Maria Fröjd. Musik Anita Skoog. Änglakul. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 05
28 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
29 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
"Trygga möten". Besök av polis i närområdet.
Spara i din kalender
18:30 INFOGRUPP
Spara i din kalender
30 to 18:30 SCOUT
Spara i din kalender
31 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt