Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Oktober 2019

v. 40
1 ti 09:00 SYTRÄFF
14:00 NATURUTFLYKT MED RPG
Balsby badplats. Samling vid Odalkyrkan för samåkning. Arr. RPG.
2 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
3 to 18:30 SCOUT
4 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
5 09:30 REGIONSFEST & STÄMMA
Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter - inåt och utåt! "Till jordens yttersta gräns." Bosarp läger- och kursgård. Mera information samt blankett för anmälan finns på kyrkans anslagstavla. Arr Equmeniakyrkan och Equmenia.
6 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Staffan Andersson. Sång av Havsvindens kör. Änglakul. Kyrkfika.
v. 41
8 ti 09:00 SYTRÄFF
10 to 18:30 SCOUT
11 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
13 11:00 SCOUTGUDSTJÄNST MED HÖSTMARKNAD
Sven-Ove Svensson m.fl. Löftesoffer. Änglakul. Lunch. Höstmarknad med försäljning. Serveringsgrupp 1.
v. 42
15 ti 09:00 SYTRÄFF
18:30 STYRELSEMÖTE
16 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
17 to 18:30 SCOUT
18 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
19 18:00 EKUMENISK TEMAKVÄLL
"Vad är det du säger?" Om hur vi använder språket, inte minst i kristna sammanhang och i sociala medier. Etikprofessor Elisabeth Gerle m.fl. Plats: ELF-kapellet, Fästningsgatan 7.
20 15:00 EKUMENISKT FÖREDRAG
"Att ta ansvar för ordet". Föredrag av författaren Maria Küchen om friheten att tala och språkligt våld. Introduktion av f Stefan. Plats: Regionmuseets hörsal.
17:00 EKUMENISK ANDAKT
Plats: Heliga Trefaldighets kyrka.
v. 43
22 ti 09:00 SYTRÄFF
23 on 18:30 INFOGRUPPEN
24 to 14:00 RPG TRÄFF
Vilans församlingshem. Mikael Bedrup "Från fest till präst - min life-story".
18:30 SCOUT
25 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
26 10:30 FAMILJESCOUT
27 10:00 GUDSTJÄNST
Sven-Ove Svensson. PA Anderson. Änglakul. Kyrkfika.
v. 44
29 ti 09:00 SYTRÄFF
30 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Ett samtal om vandringens betydelse för vår hälsa. Bildvisning från vår senaste vandring på El Camino.