Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
November 2019

v. 44
1 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
2 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Alla helgons dag. Sven-Ove Svensson. Ingrid Samuelsson. Musik Malin Linder. Ljuständning. Änglakul. Kyrkfika.
v. 45
5 ti 09:00 SYTRÄFF
18:30 STYRELSEMÖTE
6 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
7 to 18:30 SCOUT
8 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
9 19:00 GOSPELKONSERT
Ashira Gospel Choir, Gospelinjen i Glimåkra. Servering grupp 2.
10 INGEN GUDSTJÄNST
v. 46
12 ti 09:00 SYTRÄFF
13 on RPG DISTRIKT
Universitetet i Pingstkyrkan, Lund. Urban Eriksson universitetslektor i fysik. Patrick Vigren specialistläkare neurokirurg.
18:30 STYRELSEMÖTE
"Färdväg vidare" tillsammans med Bengt Åkesson.
14 to 18:30 SCOUT
15 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
17 10:00 GUDSTJÄNST
Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Kyrklunch grupp 3, ingen anmälan.
11:30 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
v. 47
19 ti 09:00 SYTRÄFF
20 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
21 to 14:00 RPG TRÄFF
Österängskyrkan. Kyrkoherde emeritus Bengt Svensson talar om "Gammal-svenskbyborna i Ukraina".
18:30 SCOUT
22 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
24 10:00 GUDSTJÄNST
Jan Bergils. Staffan Andersson. Musik Anita Skoog. Kyrkfika.
v. 48
26 ti 09:00 SYTRÄFF
27 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Adventskaffe med adventsånger. Staffan Andersson och Nils Forsberg berättar glimtar ur sina liv.
28 to 18:30 SCOUT
29 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.