Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
December 2019

v. 48
1 10:00 GUDSTJÄNST
Sven-Ove Svensson. Maria Fröjd. Åhus blåsorkester. Servering grupp 1.
v. 49
3 ti 09:00 SYTRÄFF
5 to 12:30 RPG TRÄFF
Åhus Missionsgård. Julbord. RPG-kören medverkar under ledning av Torsten Weister.
18:30 SCOUT
6 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
7 14:00 JULMARKNAD MED LUCIATÅG
Café och försäljning av bröd, kakor, godis, juldekorationer, lotterier, julloppis, chokladhjul och auktionslotteri. 15.30 luciatåg. Servering grupp 2.
8 18:00 KVÄLLSANDAKT MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson. Mats Aronsson. Musik Anita Skoog. Kyrkfika.
v. 50
11 on 18:30 STYRELSEMÖTE
12 to 18:30 SCOUT
13 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
15 10:00 GUDSTJÄNST
Sofia Helldén. PA Anderson. Musik Lars Danielsson. Kyrkfika.
v. 51
22 10:00 GUDSTJÄNST MED JULSÅNGER
Sven-Ove Svensson. Jan Bergils. Sång Linn Svensson. Musik Malin Linder. Kyrkfika.
v. 52
24 ti 11:00 JULBÖN MED LEVANDE JULSPEL
29 18:00 KVÄLLSANDAKT I JULTID
Sven-Ove Svensson. Kyrkfika.