Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Februari 2020

v. 05
2 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Sara Gillsjö. Musik Anita Skoog. Änglakul. Kyrkfika.
v. 06
4 ti 09:00 SYTRÄFF
5 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
6 to 18:30 SCOUT
7 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
9 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Jan Bergils. Sång och musik Lars Danielsson. Änglakul. Serveringsgrupp 1.
11:30 FÖRSAMLINGSMÖTE
v. 07
11 ti 09:00 SYTRÄFF
18:30 STYRELSEMÖTE
13 to 18:30 SCOUT
14 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
16 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Gunnar Nehlin. Sång Karl Gustav Slätt. Kyrkfika.
v. 08
18 ti 09:00 SYTRÄFF
19 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
21 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
23 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Jan Bergils. Ingrid Samuelsson. Musik Anita Skoog. Kyrkfika.
v. 09
25 ti 09:00 SYTRÄFF
26 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Kristina Olsson, biståndshandläggare på omsorgsförvaltningen, talar om rättigheter när det gäller hjälp som kommunen kan ge.
27 to 14:00 RPG-TRÄFF
Vilans församlingshem. RPGs årsmöte. Medverkan av diakoniassistent Agneta Almqvist.
18:30 SCOUT
28 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.