Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Mars 2020

v. 09
1 18:00 MUSIKGUDSTJÄNST
Medverkan av Dan-Inge Olsson tillsammans med sång- och musikgrupp från Tureholmskyrkan, Sösdala. Servering.
v. 10
3 ti 09:00 SYTRÄFF
4 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
5 to 18:30 SCOUT
6 fr RPG-TRÄFF
Distriktets årsmöte i Lutherska Missionshuset, Hässleholm.
10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
18:00 VÄRLDSBÖNDAGEN
Heliga Trefaldighetskyrkan. Zimbabwe: "Stig upp, ta din bädd och gå!" Louise Nyman, Mats Svanström, Lisa Fredlund. Fika.
8 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Ingrid Samuelsson. Musik Anita Skoog. Änglakul. Kyrkfika.
v. 11
10 ti 09:00 SYTRÄFF
12 to 18:30 SCOUT
13 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
Vilans församlingshem.
15 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Maria Fröjd. Änglakul. Kyrkfika.
v. 12
17 ti 09:00 SYTRÄFF
18:30 STYRELSEMÖTE
18 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
19 to 18:30 SCOUT
20 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
22 10:00 GUDSTJÄNST MED SCOUTINVIGNING
Sven-Ove Svensson m.fl. Änglakul. Serveringsgrupp 2.
v. 13
24 ti 09:00 SYTRÄFF
25 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN - INSTÄLLT
18:00 VERKSAMHETSRÅD
19:00 INFOGRUPP
26 to 14:00 RPG-TRÄFF - INSTÄLLT
18:30 SCOUT
27 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
29 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sofia Helldén. Per-Arne Anderson. Sång Lotta, Annie och Linnea Andersson. Musik Lars Danielsson. Änglakul. Kyrkfika.
v. 14
31 ti 09:00 SYTRÄFF - INSTÄLLT
14:00 RPG-TRÄFF - INSTÄLLT
Naturutflykt.