Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Maj 2020

v. 18
1 fr SCOUTVANDRING
1-3 maj.
10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
3 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Mats Aronsson. Änglakul. Kyrkfika.
v. 19
5 ti 09:00 SYTRÄFF - INSTÄLLT
7 to 18:30 SCOUT
8 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
13:00 DIAKONIGRUPP
10 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Sofia Helldén. Änglakul. Serveringsgrupp 1.
11:30 FÖRSAMLINGSMÖTE - INSTÄLLT
11:30 STYRELSEMÖTE
v. 20
12 ti 09:00 SYTRÄFF - INSTÄLLT
13:20 NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Håslövs ängar, Viby. Samling vid Naturrums parkering kl 13.20. Ring Tove Brokhöj 072-717 12 12 och berätta att du kommer. Medtag egen fikakorg.
18:30 FÖRENINGSSTYRELSEN
13 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL - INSTÄLLT
14 to 18:30 SCOUT
15 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
16 VÅRMARKNAD - INSTÄLLT
Serveringsgrupp 3.
17 18:00 KVÄLLSANDAKT
Sven-Ove Svensson. Kyrkfika.
v. 21
19 ti 09:00 SYTRÄFF - INSTÄLLT
21 to KYRKOKONFERENS I MALMÖ - INSTÄLLT
21-23 maj.
08:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST
Lillö. Predikan Louise Nyman. Bo Olsson. Musik Sigrid Berggren. Medtag stol och egen fika. Vid regn flyttas gudstjänsten till Odalkyrkan.
22 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
24 INGEN GUDSTJÄNST I ODALKYRKAN
v. 22
26 ti RPG-TRÄFF - INSTÄLLT
RPGs vårutfärd går till Blekinge/Karlskrona skärgård.
09:00 SYTRÄFF - INSTÄLLT
13:20 NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Gärds Köpinge (badplatsen vid Vramsån). Samling vid Naturrums parkering kl 13.20. Ring Tove Brokhöj 072-717 12 12 och berätta att du kommer. Medtag egen fikakorg.
27 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN - INSTÄLLT
Hjärtats Röst. HjärtLung-föreningens sånggrupp sjunger och berättar.
14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL - INSTÄLLT
18:30 STYRELSEMÖTE
28 to 18:30 SCOUT
29 fr 10:00 EKUMENISK BÖN - INSTÄLLT
Vilans församlingshem.
31 10:15 GUDSTJÄNST
I Torsebro vid Maggans Atelje, utomhus. Predikan Sven-Ove Svensson. Per-Arne Andersson. Musik Lars Danielsson. Änglakul. Kyrkfika. Samåkning från Odalkyrkan kl. 09.45.