Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Juni 2020

v. 23
7 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Kyrkfika.
v. 24
9 ti 13:20 NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Hercules, Viby. Samling vid Naturrums parkering kl 13.20. Ring Tove Brokhöj 072-717 12 12 och berätta att du kommer. Medtag egen fikakorg.
18:30 FÖRENINGSSTYRELSEN OCH LEDARSAMLING
14 18:00 SOMMARANDAKT
Sofia Helldén.
v. 25
16 ti 18:30 STYRELSEMÖTE
20 14:00 GUDSTJÄNST
Midsommardagen. I Vilans kyrka. Predikan Bo Olsson. Staffan Andersson m.fl.
21 INGEN GUDSTJÄNST I ODALKYRKAN
v. 26
28 18:00 SOMMARANDAKT
Familjen PA Anderson. Musik Aron Olbers. Vid bra väder är vi ute på gräsmattan vid eldplatsen.