Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
September 2020

v. 36
3 to 18:30 SCOUT
6 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Gunnar Nehlin. Änglakul. Kyrkfika.
v. 37
8 ti RPG NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Balsby badplats. Möjlighet att cykla eller åka bil (ingen anmälan). Ta med egen fika/vatten.

Kl. 13.20 samling vid Naturums parkering för cykelutflykter. Kontaktperson Tove Brokhöj, tfn 0727171212.
Kl. 14.00 samling vid Odalkyrkan för de som åker bil och behöver färdvisning (ingen bilsamåkning i Coronatider). Kontaktperson Gustav Helldén, tfn 0767852755.
Avslut kl. 16.00.
9 on RPG-TRÄFF - INSTÄLLT
Distriktssamling på Åhusgården. För mera info se RPGs hemsida, https://rpg.org.se/foreningsprogram/skane-blekinge/
10 to 18:30 SCOUT
13 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Jan Bergils. Musik Lars Danielsson. Änglakul. Kyrkfika.
v. 38
15 ti FÖRENINGSSTYRELSEN
17 to 13:00 DIAKONIGRUPP
18:30 SCOUT
18 fr KYRKOKONFERENS
Digital konferens 18-27 september. Läs mera på https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/
19 SCOUTLÖRDAG
14:00 PILGRIMSVANDRING
Kl. 14.00-16.00. Start och avslutning vid Odalkyrkan, Gärdsgatan 16. Pilgrimsvandring med start och avslutning vid Odalkyrkan, Gärdsgatan 16. Vi går ca 5 km och reflekterar kring några av de Globala målen kopplat till olika Bibelord. Ta gärna en fikakorg. Ledare: Sven-Ove Svensson, pastor i Odalkyrkan. Arrangeras av Ekumeniska Rådet i Kristianstad.
20 11:00 GUDSTJÄNST
Digital Gudstjänst från kyrkokonferensen. Visning i Odalkyrkan. https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/gudstjanster/
v. 39
22 ti RPG NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Ekenabben. Möjlighet att cykla eller åka bil (ingen anmälan). Ta med egen fika/vatten.

Kl. 13.20 samling vid Naturums parkering för cykelutflykter. Kontaktperson Tove Brokhöj, tfn 0727171212.
Kl. 14.00 samling vid Odalkyrkan för de som åker bil och behöver färdvisning (ingen bilsamåkning i Coronatider). Kontaktperson Gustav Helldén, tfn 0767852755.
Avslut kl. 16.00.
23 on 18:30 STYRELSEMÖTE
24 to 14:00 RPG-TRÄFF - INSTÄLLT
Östermalmskyrkan. För mera info se RPGs hemsida, https://rpg.org.se/foreningsprogram/skane-blekinge/
18:30 SCOUT
26 FAMILJESCOUT
27 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Staffan Andersson. Sara Gillsjö. Änglakul. Kyrkfika.
11:00 EQUMENIAS KYRKOKONFERENS
Digital sändning.
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/gudstjanster/