Kristianstads Missionsförsamling, Odalkyrkan
Oktober 2020

v. 40
3 SCOUTHAJK
3-4 oktober.
4 11:00 GEMENSKAPSDAG
Kl. 11.00-15.00. Vid Kyrkans skog Äsphult. Andakt, lunch och aktiviteter. Samåkning från Odalkyrkan kl. 10.30. Anmälan för lunch till Sven-Ove Svensson 0706702092.
v. 41
6 ti RPG NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Uddarp. Möjlighet att cykla eller åka bil (ingen anmälan). Ta med egen fika/vatten.

Kl. 13.20 samling vid Naturums parkering för cykelutflykter. Kontaktperson Tove Brokhöj, tfn 0727171212.
Kl. 14.00 samling vid Odalkyrkan för de som åker bil och behöver färdvisning (ingen bilsamåkning i Coronatider). Kontaktperson Gustav Helldén, tfn 0767852755.
Avslut kl. 16.00.
09:00 SYTRÄFF
7 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
8 to 18:30 SCOUT
9 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Vilans kyrka.
10 09:00 STÄDDAG UTE OCH INNE
En lista kommer att sättas upp i köket i Odalkyrkan om man vill göra en insats någon annan tid.
11 10:00 SCOUTGUDSTJÄNST MED HÖSTMARKNAD
Tacksägelseoffer. Sven-Ove Svensson och scouterna medverkar. Kyrklunch.
v. 42
13 ti 09:00 SYTRÄFF
15 to 18:30 SCOUT
16 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Vilans kyrka.
17 16:00 EKUMENISK GEMENSKAPSHELG
Hemma eller gemensamt i Odalkyrkan. Föreläsning av biskop em. Esbjörn Hagberg. Tillfälle för frågor. Tema: Kris och kristen; att förmedla hopp i svåra tider. Läs mera på: http://www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad
17:00 EKUMENISK GEMENSKAPSHELG
Hemma eller gemensamt i Odalkyrkan. Fråga ERiK. Kristianstads kanske klurigaste kristna krispanel försöker svara på frågor från församlingarna. Läs mera på: http://www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad
18 17:00 EKUMENISK GEMENSKAPSHELG
Hemma eller gemensamt i Odalkyrkan. Gudstjänst med fader Stefan Rosén, Sven-Ove Svensson. Sång Sara Gillsjö. Tema: Kris och kristen; att förmedla hopp i svåra tider. Änglakul. Kyrkfika. Läs mera på: http://www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad
v. 43
20 ti 09:00 SYTRÄFF
18:30 FÖRENINGSSTYRELSEN
21 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
22 to 14:00 RPG-TRÄFF
I Vilands församlingshem. Pastor Nils Lavesson. "En snapphane från Glimåkra".
18:30 SCOUT
23 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Vilans kyrka.
24 FAMILJESCOUT
25 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Jan Bergils. Mats Aronsson. Musik Lars Danielsson. Änglakul. Kyrkfika.
v. 44
27 ti 09:00 SYTRÄFF
29 to 19:00 INFOGRUPP
30 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Vilans kyrka.
31 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Allahelgonsdag. Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Malin Linder. Ljuständning för de avlidna under året. Änglakul. Kyrkfika.