Odalkyrkan Equmeniakyrkan
November 2021

v. 44
2 ti 09:00 SYTRÄFF
4 to 18:30 SCOUT
5 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
6 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Allahelgonsdag. Ljuständning för de avlidna under året. Predikan. Sven-Ove Svensson. Änglakul.
v. 45
9 ti 09:00 SYTRÄFF
19:00 INFOGRUPP
11 to 18:30 SCOUT
12 fr RPG DISTRIKT
Universitet i Lund. Docent Björn Tyrberg föreläser om ”Diabetes”, professor Germund Hesslow föreläser om ”Arv och miljö och om våra beteenden och könsroller är biologiskt eller socialt grundade”.
10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
14 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Änglakul.
11:30 ÅRSMÖTE
Församlingens årsmöte. Serveringsgrupp 1.
v. 46
16 ti 09:00 SYTRÄFF
18 to 14:00 RPG-TRÄFF
Österängs kyrka. ”Glädje på allvar”. Komminister Anna Maria Dencker.
18:30 SCOUT
19 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
21 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Håkan Nilsson. Mats Aronsson. Musik Lars Danielsson. Änglakul.
v. 47
23 ti 09:00 SYTRÄFF
25 to 18:30 SCOUT
26 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
28 10:00 GUDSTJÄNST
Första advent. Predikan Sven-Ove Svensson. Musik med Åhus blåsorkester. Serveringsgrupp 3. Änglakul.
v. 48
30 ti 09:00 SYTRÄFF