Odalkyrkan Equmeniakyrkan
Augusti 2022

v. 31
7 18:00 KVÄLLSANDAKT MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson.
v. 32
14 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Änglakul.
v. 33
18 to 12:30 RPG-TRÄFF
Åhus Missionsgård. Uppstartsdag med lunch och program. För mer info se separat program.
18:30 FÖRENINGSSTYRELSE
21 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Staffan Andersson. Änglakul.
v. 34
23 ti NATUR- OCH CYKELUTFLYKT
Ekenabben. För mer info se separat program.
19:00 INFOGRUPP
24 on 18:30 STYRELSEMÖTE
25 to 18:30 LEDARSAMLING
28 10:00 UPPSTARTSGUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik och sång Lars Danielsson. Servering. Änglakul.