Odalkyrkan Equmeniakyrkan
Mars 2023

v. 09
1 on 19:00 BIBELSTUDIUM
Thomas Claesson och Sven-Ove Svensson.
2 to 18:30 SCOUT
5 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. PA Anderson. Musik Monica Anderson. Servering. Änglakul.
11:30 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
v. 10
6 09:30 MÅNDAGSKAFÉ
7 ti 09:00 SYTRÄFF
9 to 18:30 SCOUT
11 RPG DISTRIKT
Distriktets årsmöte i Hyllie Park, Malmö. Linda Alexandersson, rektor för folkhögskolan Hyllie Park medverkar.
12 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Scouter medverkar. Änglakul. Servering.
v. 11
13 09:30 MÅNDAGSKAFÉ
14 ti 09:00 SYTRÄFF
15 on 18:30 STYRELSEMÖTE
16 to 18:30 SCOUT
19 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Bengt Åkesson. Maria Fröjd. Musik Lars Danielsson. Änglakul.
v. 12
20 09:30 MÅNDAGSKAFÉ
21 ti 09:00 SYTRÄFF
22 on 19:00 BIBELSTUDIUM
Thomas Claesson och Sven-Ove Svensson.
23 to 14:00 RPG-TRÄFF
Åhus Missionsgård. Bertil och Margareth Jönsson visar bildspelet ”Min Gud, när jag betänker, vad Du har gjort för mig.”
18:30 EQUMENIA KRISTIANSTADS ÅRSMÖTE
26 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Jan Bergils. Änglakul.
v. 13
27 09:30 MÅNDAGSKAFÉ
28 ti 09:00 SYTRÄFF
29 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Trygghet och brottsförebyggande information med kommunpolis Martin Thornell. Fika.
18:00 VERKSAMHETSRÅD
30 to 18:30 SCOUT