Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt
v. 13
2 BARN OCH FAMILJ
I Centrumkyrkan Bjuv eller via Zoom. "Gud blir ett barn", en dag om barn och teologi. För alla som är intresserade av vår kyrka med ett flertal föredrag på ämnet. Läs mera: https://equmeniakyrkan.se/kalender/gud-blir-ett-barn-en-dag-om-barn-och-teologi/
Spara i din kalender
3 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Maria Fröjd. Musik Anita Skoog. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 14
4 17:30 KVÄLLSMAT OCH BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
5 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
7 to 18:30 SCOUT
Spara i din kalender
10 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Staffan Andersson. Gunnar Nehlin. Musik och sång Lars Danielsson. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 15
11 17:30 KVÄLLSMAT OCH BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
12 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
14 to 19:00 GETSEMANEANDAKT MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson.
Spara i din kalender
15 fr 16:15 LÅNGFREDAGSVANDRING
Samling vid katolska kyrkan. Arr ERiK.
Spara i din kalender
17 10:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Tillsammans med Nävlinge-Rickarums församling. Predikan Elsa Kärnsund. Sven-Ove Svensson. Musik Aron Olbers. Änglakul. Servering.
Spara i din kalender
v. 16
19 ti NATUR- OCH CYKELUTFLYKT, RPG
Vid Norra Lingenäset. Blå-, vit- och gulsippor.
Samling kl. 14.00 vid Odalkyrkan för de som kör bil. Samling kl. 13.20 vid Naturums parkering för de som cyklar.
Spara i din kalender
09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
18:30 STYRELSE OCH FÖRENINGSSTYRELSE
Gemensam träff.
Spara i din kalender
20 on 18:30 FÖRELÄSNING
I Östermalmskyrkan. Britta Hermansson. Arr St Lukas.
Spara i din kalender
18:30 STYRELSEMÖTE
Spara i din kalender
21 to 18:30 SCOUT
Spara i din kalender
24 10:00 SCOUTGUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Scouter medverkar.
Spara i din kalender
v. 17
25 17:30 KVÄLLSMAT OCH BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
26 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
27 on 14:00 TRÄFFPUNKT ODALKYRKAN
Rolf Tillman från Broby kommer och berättar om "Erfarenheter från Tjernobyl".
Spara i din kalender
18:30 REGIONALT FÖRTROENDERÅD
Spara i din kalender
28 to 14:00 RPG-TRÄFF
Österängs kyrka. Gunnel Andersson, pedagog och teolog, talar över ämnet ”Mariornas smärta och hjärta”.
Spara i din kalender
18:30 SCOUT
Spara i din kalender
30 FAMILJESCOUT
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt