Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt
v. 31
7 18:00 KVÄLLSANDAKT MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson.
Spara i din kalender
v. 32
14 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 33
16 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
18 to 12:30 RPG-TRÄFF
Åhus Missionsgård. Uppstartsdag med lunch och program. För mer info se separat program.
Spara i din kalender
18:30 FÖRENINGSSTYRELSE
Spara i din kalender
21 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Staffan Andersson. Sara Gillsjö. Musik Anita Skoog. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 34
23 ti RPG NATUR- OCH CYKELUTFLYKT
Ekenabben. För mer info se separat program.
Spara i din kalender
09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
19:00 INFOGRUPP
Spara i din kalender
24 on 18:30 STYRELSEMÖTE
Spara i din kalender
25 to 18:30 LEDARSAMLING
Spara i din kalender
28 10:00 UPPSTARTSGUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. PA Anderson. Musik och sång Lars Danielsson. Änglakul. Servering.
Spara i din kalender
v. 35
30 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
31 on 14:00 TRÄFFPUNKT ODALKYRKAN
Sven Håkansson visar upp spårning med hundar.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt