Mötesplats Odalkyrkan

Sista onsdagen i månaden kl. 14.00.
Mötesplats Odalkyrkan är en fortsättning på Utflyttad mötesplats som kommunen på ett uppskattat sätt har ansvarat för i kyrkans lokaler.Vi kommer att fortsätta med liknande programinslag som sång och musik, föredragshållare och bildvisning. Någon form av servering och härlig gemenskap. Har du önskemål om programinslag får du gärna höra av dig.
Se kalendern för aktuellt program.