Bläddra en månad bakåt April 2019 Bläddra en månad framåt
v. 14
2 ti 09:00 SYTRÄFF FÖR KVINNOR
Spara i din kalender
14:00 RPG-TRÄFF
Naturutflykt startar.
Spara i din kalender
19:00 KÖRÖVNING
Odalkyrkan med Aron Olbers.
Spara i din kalender
3 on 14:30 TILLVERKNING AV SJUKVÅRDSMATERIEL
Spara i din kalender
4 to 10:00 BÖNESAMLING
Kl. 10.00-11.30 i Odalkyrkan.
Spara i din kalender
18:30 SCOUT
Spara i din kalender
7 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson, Monika Fröjd. Musik Lars Danielsson. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 15
9 ti 09:00 SYTRÄFF FÖR KVINNOR
Spara i din kalender
11 to 10:00 BÖNESAMLING
Kl. 10.00-11.30 i Odalkyrkan.
Spara i din kalender
18:30 SCOUT
Spara i din kalender
14 10:00 GUDSTJÄNST
Sven-Ove Svensson, Jan Bergils. Sång Sara Gillsjö. Musik Anita Skoog. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 16
16 ti 09:00 SYTRÄFF FÖR KVINNOR
Spara i din kalender
14:00 NATURPROMENAD
Samling vid Odalkyrkan för de som vill åka bil kl. 14.00. Norra Lingenäset. Arr. RPG
Spara i din kalender
18 to 19:00 SKÄRTORSDAG KVÄLL MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson.
Spara i din kalender
19 fr 16:15 KORSVANDRING I KRISTIANSTAD
Samling i Katolska kapellets trädgård. Under psalmsång och bön går vi genom stadens centrum. Vi stannar upp på stationerna inför Kristi Lidandes vandring. Arr. Erik.
Spara i din kalender
21 14:30 KÖRÖVNING
Rickarum med Aron Olbers.
Spara i din kalender
16:00 PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Rickarums missionskyrka. Gudstjänst tillsammans med Nävlinge Rickarums församling. Sven-Ove Svensson, Bengt Åkesson. Kör från församlingarna.
Spara i din kalender
v. 17
23 ti 09:00 SYTRÄFF FÖR KVINNOR
Spara i din kalender
24 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Tollarps SPS kör under ledning av Gun-Britt Stihl.
Spara i din kalender
25 to 10:00 BÖNESAMLING
Kl. 10.00-11.30 i Odalkyrkan.
Spara i din kalender
14:00 RPG-TRÄFF
Åhus frikyrka. Göran Schmidt "Genesis - Intelligent Design".
Spara i din kalender
18:30 SCOUT
Spara i din kalender
27 10:30 FAMILJESCOUTING
Spara i din kalender
28 18:00 GUDSTJÄNST
Jan Bergils, Monica och Per-Arne Andersson. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 18
30 ti 14:00 NATURPROMENAD
Samling vid Odalkyrkan för de som vill åka bil kl. 14.00. Hercules. Arr. RPG.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2019 Bläddra en månad framåt