Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt
v. 31
7 18:00 KVÄLLSANDAKT MED NATTVARD
Sven-Ove Svensson.
Spara i din kalender
v. 32
14 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 33
18 to 12:30 RPG-TRÄFF
Åhus Missionsgård. Uppstartsdag med lunch och program. För mer info se separat program.
Spara i din kalender
18:30 FÖRENINGSSTYRELSE
Spara i din kalender
21 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Staffan Andersson. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 34
23 ti NATUR- OCH CYKELUTFLYKT
Ekenabben. För mer info se separat program.
Spara i din kalender
19:00 INFOGRUPP
Spara i din kalender
24 on 18:30 STYRELSEMÖTE
Spara i din kalender
25 to 18:30 LEDARSAMLING
Spara i din kalender
28 10:00 UPPSTARTSGUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik och sång Lars Danielsson. Servering. Änglakul.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2022 Bläddra en månad framåt