Länkar

Odalkyrkan på Facebook https://www.facebook.com/odalkyrkan

Equmeniakyrkan http://www.equmeniakyrkan.se/

Tidningen Sändaren http://www.sandaren.se

Equmenia http://www.equmenia.se/

Scouting i Sverige http://www.scout.se

Scoutkårer i Sverige http://www.bliscout.nu

Ekumeniska Rådet i Kristianstad http://www.kyrktorget.se/kyrkorna.kristianstad

Böneplank Kristianstad ber http://www.kristianstadber.blogspot.se