Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt
v. 39
1 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
3 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Gunnar Nehlin. PA Anderson. Musik Monica Anderson. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 40
5 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
13:20 NATUR- OCH CYKELUTFLYKT, RPG
Uddarps strövområde, en liten del av Bockeboda strövområde.
Samling kl. 14.00 vid Odalkyrkan för de som kör bil och samling vid Naturums parkering kl. 13.20 för de som cyklar.
För utförligare information, se programblad.
Spara i din kalender
7 to 18:30 SCOUT
Spara i din kalender
8 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
10 10:00 SCOUTGUDSTJÄNST MED HÖSTMARKNAD
Tacksägelsegåva. Predikan Sven-Ove Svensson. Scouter medverkar. Barndop. Änglakul. Lunch, serveringsgrupp 3.
Spara i din kalender
v. 41
12 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
14 to 18:30 SCOUT
Spara i din kalender
15 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
17 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Sofia Helldén. Musik Anita Skoog. Änglakul.
Spara i din kalender
v. 42
19 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
21 to 14:00 RPG-TRÄFF
Vilans församlingshem. ”Skönheter från ett hotat Arktis”. Kyrkoherde emeritus Bengt-Åke Öhgren.
Spara i din kalender
18:30 SCOUT
Spara i din kalender
23 09:00 EKUMENISK TEMAHELG
Guds kärlek i praktiken. Bibelfrukost. "Jakobs brev" i ELF Kapellet. Sven-Ove Svensson. Ingen anmälan.
Arr ERiK.
Spara i din kalender
18:00 EKUMENISK TEMAHELG
Inspirationssamtal i Odalkyrkan. Vi uppmärksammar några olika spår där vi ser Guds kärlek omsatt i praktisk handling. Fika och aftonbön.
Arr ERiK.
Spara i din kalender
24 16:00 EKUMENISK TEMAHELG
Jubelgudstjänst i Östermalmskyrkan. Sång- och musikmedverkan från flera församlingar/föreningar. Predikan François Anougba, präst i Svenska Kyrkan.
Arr ERiK.
Spara i din kalender
v. 43
26 ti 09:00 SYTRÄFF
Spara i din kalender
18:00 VERKSAMHETSRÅD
Spara i din kalender
27 on 14:00 MÖTESPLATS ODALKYRKAN
Filmvisning, kaffe och gemenskap.
Spara i din kalender
29 fr 10:00 EKUMENISK BÖN
I Odalkyrkan.
Spara i din kalender
31 10:00 GUDSTJÄNST
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik och sång Lars Danielsson. Änglakul.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2021 Bläddra en månad framåt