Bläddra en månad bakåt Juni 2020 Bläddra en månad framåt
v. 23
7 10:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Predikan Sven-Ove Svensson. Musik Lars Danielsson. Änglakul. Kyrkfika.
Spara i din kalender
v. 24
9 ti 13:20 NATUR/CYKELUTFLYKT
Till Hercules, Viby. Samling vid Naturrums parkering kl 13.20. Ring Tove Brokhöj 072-717 12 12 och berätta att du kommer. Medtag egen fikakorg.
Spara i din kalender
18:30 FÖRENINGSSTYRELSEN OCH LEDARSAMLING
Spara i din kalender
14 18:00 SOMMARANDAKT
Sofia Helldén.
Spara i din kalender
v. 25
16 ti 18:30 STYRELSEMÖTE
Spara i din kalender
20 14:00 GUDSTJÄNST
Midsommardagen. I Vilans kyrka. Predikan Bo Olsson. Staffan Andersson m.fl.
Spara i din kalender
21 INGEN GUDSTJÄNST I ODALKYRKAN
Spara i din kalender
v. 26
28 18:00 SOMMARANDAKT
Familjen PA Anderson. Musik Lars Danielsson.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2020 Bläddra en månad framåt