Änglakul

Under förmiddagsgudstjänsttid är det oftast Änglakul för alla barn. Vi läser ur bibeln, pysslar, leker och pratar tillsammans.