Föreningsstyrelsen

Fs.jpg Föreningsstyrelsen (FS) är Equmenias beslutande styrelse. De flesta av medlemmarna i FS är ledare på Spårarscout/Upptäckarscout eller Äventyrarscout och några av medlemmarna går också på Utmanarscout. FS har möte ungefär en gång/månad då det diskuteras och beslutas i frågor som rör verksamheten i Equmenia Kristianstad.

Medlemmar i FS 2018-2019:

Malin Anderson ordförande
Maria Fröjd kassör
Astrid Fahlby sekreterare
Jenny Larsson vice sekreterare
Emil Gillsjö
Sara Åkesson
Maja Linder
Ida Linder suppleant
Elias Larsson suppleant