Föreningsstyrelsen

Fs.jpg Föreningsstyrelsen (FS) är Equmenias beslutande styrelse. De flesta av medlemmarna i FS är ledare på Spårarscout/Upptäckarscout eller Äventyrarscout och några av medlemmarna går också på Utmanarscout. FS har möte ungefär en gång/månad då det diskuteras och beslutas i frågor som rör verksamheten i Equmenia Kristianstad.

Ordförande i Equmenia Kristianstad är Malin Anderson Olbers.
Kontakt: equmenia@odalkyrkan.se