Familjescout

På familjescouting får barn och vuxen tillsammans möta naturen! Vi träffas pa olika platser och utforskar sedan omgivningarna tillsammans. Vi avslutar med att grilla.

Se Kalendern för kommande datum.

För mer information kontakta equmenia@odalkyrkan.se

Välkomna!