Diakoni

Diakoniarbetet är kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. Lokalt kan arbetet innebära att vi besöker dem som behöver lite extra stöd och som inte orkar delta i olika samlingar, att vi har mentorer för nya i församlingen m.m. Vi har också gemenskap i mindre grupper och vi arbetar med integration.