Mission

Equmeniakyrkan i Sverige har en relation med kyrkor i flera delar av världensedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. Arbetet kan se olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär. Vi ser idag missionssamarbetet utom-lands och missionen i Sverige som integrerade och som delar av samma uppdrag. Förutom att vi stöder det gemensamma missionsarbetet i Sverige och utomlands, arbetar vi lokalt med tillverkning av sjukvårdsmaterial m.m.