Mötesplats

Sista onsdagen i månaden kl. 14.00.
Programinslag såsom sång och musik, föredragshållare och bildvisning. Servering och härlig gemenskap. Har du önskemål om programinslag får du gärna höra av dig.

Se kalendern för aktuellt program.