Senior- och dagledigträff

Som senior eller dagledig är du välkommen att dela gemenskapen i RPG. (Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap).
RPG är en rikstäckande organisation, på kristen grund, där medlemmar från alla kyrkor deltar, självklart måste man inte vara medlem i någon kyrka för att vara med.
RPG bjuder in till offentliga samlingar en gång/månad i någon av stadens kyrkor. Intressanta fördrag, sång o musik samt kaffeservering står alltid på schemat.

RPG har också naturvandringar, cykelturer, studiebesök, viss kursverksamhet i samarbete med andra pensionärsorganisationer.

För daglediga ordnar Odalkyrkan bl.a. advents- och sommarkaffe och studiecirklar.

Våra samlingar hittar du under Kalender