Senior- och dagledigträff

Som senior eller dagledig är du välkommen att delta i den ekumeniska verksamhet som organiseras av RPG i Kristianstad (Riksförbundet Pensionärs-Gemenskap). Ofta är det storsamling någon gång i månaden i någon av stadens kyrkor. Där får vi lyssna till intressanta föredragshållare, musiker och samlas kring kaffeborden.

RPG har också naturvandringar, cykelturer, studiebesök, viss kursverksamhet i samarbete med andra pensionärsorganisationer.

För daglediga ordnar Odalkyrkan bl.a. advents- och sommarkaffe och studiecirklar.

Våra samlingar hittar du under Kalender